Vi  några hundförare som startade nätverket ”Snigelbekämpning.se” 2019. Vår metod går ut på att ta hjälp av hundars oslagbara luktsinne i bekämpningen av invasiva, och därmed oönskade, snigelarter. Vi och våra hundar är examinerade i avancerat specialsök genom en 1-årig utbildning på Hundcampus i Hällefors. Vi har utöver det vidareutbildat oss inom olika metoder som gynnar sökarbetet. I projektet har vi så här långt inriktat oss på nedanstående tre arter:

·       Spansk skogssnigel (mördarsnigel). För den spanska skogssnigeln ser vi det som viktigt att börja vid källan, i det här fallet äggen. Vi och våra hundar är specialutbildade på att hitta äggen men vi söker även på sniglarna. Detta är speciellt effektivt på hösten för att hitta unga individer som annars kommer att övervintra samt på våren för att hitta övervintrade individer innan de blir könsmogna och börjar lägga ägg.

·       Svarthuvad snigel. Den svarthuvade snigeln har en annorlunda livscykel, här är det äggen som övervintrar och vi söker därför på ett annat sätt. Detta har visat sig fungera vid såväl träning på platser där snigeln finns (Lagan och Östansjö) samt vid vårt uppdrag för Länsstyrelsen i Östergötland där vi medverkat till en kartläggning av utbredningen i Krokek.
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---ostergotland/2020-11-06-fler-fynd-av-ny-invasiv-snigel-i-lanet.html

·       Åkersnigel. En art med ytterligare ett annat sätt att övervintra. Vi håller just nu på med ett projekt där man sådde raps 2020 och där det fanns konstaterat åkersniglar. 

Hundarnas sök erbjuder ett nytt och miljövänligt sätt att få bukt på snigelplågan då de kan lukta sig till sniglar som är bara några millimeters stora och högar med gömda ägg. Vi säkerställer på ett miljövänligt sätt att området är fritt  från invasiva sniglar och deras ägg. Givetvis kan det en stund efter vårt sök komma en snigel krypande från grannen, därför bör man upprepa söken utifrån hur stort det aktuella problemet är.


Nätverkets styrgrupp består av Kristin Lindell och Marie Koenen.
Marie söker efter ägg med Sonja

Wilmer har hittat och markerar en spansk skogssnigel (mördarsnigel)

Peggy/Kristin och Sonja/Marie hittar svarthuvad snigel i Krokek oktober 2020.