Bekämpning i Norrköping 210916-20

Vi har även i år fått förtroendet av länsstyrelsen i Östergötland att bistå dem med kartläggning, sök och bekämpning av den svarthuvade snigeln. Vi kommer att finnas på plats med våra hundar i Norrköping med omnejd den 16 – 20

Svarthuvad snigel

Vi har sedan sommaren 2020 utbildat hundarna på svarthuvad snigel. För att träna dem  i den miljö där snigeln finns har vi bl.a  varit  i Östansjö (Hallsbergs kommun samt Lagan (Ljungby kommun).  Två av våra ekipage har vid två tillfällen varit i Krokek (Norrköpings kommun) på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland för att kartlägga utbredningen där.
 https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---ostergotland/2020-11-06-fler-fynd-av-ny-invasiv-snigel-i-lanet.html


Pressvisning i Hällefors september 2020

Pressvisning  om hur förarna och deras hundar arbetar, och möjlighet till intervjuer kommer att hållas måndagen den 7 september 2020 kl 13.00 på Hundcampus, Kontorsvägn 2 i Hällefors. Pga rådande regler med anledning av pandemin måste deltagande meddelas i förväg till  snigelbekampning@gmail.com