Är du intresserad av vår hjälp?


Eftersom problem och behov av hjälp ser olika ut ser vi det som viktigt att vi pratas vid för att komma överens om lämpligt upplägg istället för färdiga paketlösningar. Det kan vara allt från punktinsatser till återkommande insatser. Vi behandlar givetvis alla kontakter med oss och våra uppdrag med största sekretess.


Inför ett operativt sök finns det vissa förutsättningar för att hundarna ska kunna arbeta på bästa sätt. Vi kommer att informera om detta i god tid men t.ex. är det viktigt att andra husdjur inte finns på sökområdet när vi arbetar.